Preguntes freqüents

 • Desviament de cridades de les extensions de l'Ajuntament

  Per a poder desviar les cridades entrants a l'extensió curta que teniu assignada dins el sistema telefònic de l'Ajuntament, seguiu aquestes passes al vostre telèfon:

  1. Obrir el menú del telèfon i seleccionam l’opció MENÚ SERVICIÓ
  2. Seleccionam l’opció DESTINOS
  3. Seleccionam l’opció DESVIO SI
  4. Seleccionam l’opció 1=TODAS LAS LLAMADAS
  5. Ara haurem de posar el número de telèfon al qual volem rebre totes les cridades amb el 0 com a prefix, és a dir, si el número de telèfon al qual volem desviar les cridades és el 999999999, aquí posarem 0999999999.
  6. Seleccionam ALMACENAR per confirmar l’operació.

  Una vegada realitzades aquestes passes i si tot ha anat tal com mana, a la pantalla del telèfon ens sortirà una fletxa cap a la dreta amb el número al qual hem desviat les cridades. Així, a partir d’aquest moment totes les cridades entrants a la vostra extensió sonaran al telèfon especificat.

 • CAIB - Portal edictes

  L'accés al portal d'edictes de la CAIB s'ha de realitzar amb usuari i contrassenya (l'accés amb certificat digital no funciona per problemes d'accés extern). Una vegada validats amb usuari i contrassenya s'ha d'accedir a l'organigrama i anar:

  •  Presidencia, Cultura i igualtat -> Secretaria General -> Edictes BOIB

  Seguint aquestes passes es realitza tot l'accés mitjançant la xarxa SARA i l'enviament i signatura de l'edicte es realitza correctament.

   

   

 • Centraleta Siemens - Telefònica: Labels i grups

  La configuració de les centraletes es realitza des de les següents URL:

  • AJUNTAMENT: https://192.168.1.2
  • POLICIA: https://192.168.2.2
  • AUDITORIUM: https://192.168.3.2

  Per modificar els grups s'ha d'accedir a la configuració de la centraleta al menú:

  • Modo Experto -> Llamadas entrantes -> Telecaptura

  Per modificar els labels dels telefons s'ha d'accedir a:

  • Modo Experto -> Extensión -> Clientes IP -> Clientes sist.
 • Centraleta Siemens - Telefònica: Missatges gravats

  Per canviar els missatges de les centraletes s'ha d'executar la següent codificació:

  • AJUNTAMENT:        1811 # 1812 159357 0 0 missatge # 
  • POLICIA:                  2351 # 2352 159357 0 0 missatge #
  • DELEGACIÓ:           2351 # 2353 159357 0 0 missatge #
  • AUDITÒRIUM:         3351 # 3352 159357 0 0 missatge #
 • Signatura electrònica

  Serveix per a signar electrònicament un document. És la manera de signar els documents electrònics.

  que és?

  La signatura electrònica és una acció voluntària i identificadora del signant. Qui signa un document certifica que n'és l'autor i que n'aprova el contingut.

  Per poder signar electrònicament és necessari disposar d'un certificat digital. La relació entre certificat digital i signatura electrònica és semblant a la que hi ha entre un DNI i el fet de signar a mà cada vegada que es necessita.

  que permet?

  Permet signar electrònicament sol·licituds i altres documents garantint la identitat del seu autor i la integritat del seu contingut. Sempre es podrà comprovar que el document signat no ha estat modificat posteriorment a la signatura del mateix.

  com es pot obtenir?

  Per poder signar documents electrònicament cal disposar d'un certificat digital que s'ha de sol·licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda, que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol·licitant, emetrà el certificat.

  la signatura electrònica a la seu electrònica de l'ajuntament de sant llorenç des cardassar

  La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar permet als ciutadans signar electrònicament les sol·licituds i altres documents adjuntats en els tràmits que així ho requereixin.

  És important no signar cada documents individualment; s'ha de signar el conjunt de documents annexat utilitzant l'opció que el propi portal ofereix.

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més