• Buscando...

Notícies

Obert el termini de presentació de sol·licituds pel Gastromarket

26/11/2020 15:05h
Foto noticia

Al llarg d’aquests darrers mesos el mercat setmanal del nucli de Sant Llorenç des Cardassar ha sofert molts alts i baixos que han perjudicat no només als propis comerços, sinó també a la vida del poble. Entenem el mercat setmanal, el Gastromarket, com un punt central on s’hi genera un gran entramat de sinèrgies socials. Volem que, com element de proximitat, sigui un puntal del poble, integrador, saludable i sostenible amb el medi ambient. És per això que al 2021 apostarem per un mercat setmanal renovat i que aposti pel producte de proximitat i local. 

Què valorarem?

 • La tipologia del producte segons necessitats
 • La tipologia organitzativa i decorativa de la parada
 • L’antiguitat

A més, i davant la necessitat d’avançar cap a un mercat ecològic i sostenible, es valorarà:

 • La comercialització de productes gastronòmics innovadors, i que figurin dins les línies de venda autoritzades, atesa la demanda
 • La promoció de la comercialització de la producció agrícola autòctona singularment la d’índole estacional o bé de KM0
 • Disposar de Carta de Mestre Artesà o Mestra Artesana
 • La comercialització de productes tèxtils i de decoració de producció pròpia, siguin ecològics i fets amb dignitat, d’acord als criteris de comerç just elaborats en centres, entitats, col·lectius o organismes de naturalesa benèfica o social
 • Els productes tèxtils de no producció pròpia que promoguin material ecològic, reciclat o fabricat en teixits ecològicament sostenibles
 • Productes tèxtils que dugin l’etiquetatge  per poder-ne avaluar la seva qualitat

Qui pot presentar les sol·licituds:

 • Persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits exposats anteriorment
 • Cooperatives o empreses de comerç just
 • Persones físiques o jurídiques empadronades a Sant Llorenç des Cardassar

Les sol·licituds es podran presentar a partir del 19 de novembre fins al 18 de desembre del 2020. La presentació de sol·licituds es farà electrònicament mitjançant registre electrònic en el següent enllaç. Per fer-ho telemàticament caldrà disposar de la Firma Electrònica o del Certificat Electrònic.

També es podran presentar als  llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar; Finestreta única de l’ajuntament si té conveni, etc).

Les persones físiques, jurídiques o cooperatives que desitgin practicar la venda ambulant en aquest terme municipal ho hauran de sol·licitar per escrit a la regidoria delegada. A més, hauran de presentar la següent documentació al registre general (modalitat presencial o electrònica) de l’Ajuntament tot indicant: 

 • Sol·licitud electrònica indicant les següents dades:
  • Dades de la persona interessada
  • Activitat a desenvolupar
  • Modalitat de venda que vol portar a terme
  • Classe d’articles que vol vendre, procedència dels mateixos
  • Nombre de metres de l’ocupació de la parada, si s’escau
  • Temps pel qual es sol·licita el permís, si s’escau
  • Telèfon de contacte
 • Documentació a adjuntar a la sol·licitud:
  • Còpia del DNI,  NIE o CIF de la persona/entitat sol·licitant
  • Document acreditatiu d’estar d’alta a Seguretat Social
  • Darrer rebut d’autònom/-a si s’escau
  • Document d’Hisenda acreditatiu de poder dur a terme l’activitat de venda ambulant
  • Còpia del rebut de l’assegurança de responsabilitat civil
  • Fotografia dels productes a vendre i del lloc de venda
  • Disposar del títol vigent de manipulació d’aliments si la parada és de venda de productes alimentaris
  • Declaració responsable 

En cas d’autoritzar a altres persones (familiars de grau 1), a més a més s’ha d’adjuntar:

 • DNI, NIE de la persona que es vol autoritzar
 • Document acreditatiu d’estar d’alta a Seguretat Social
 • Darrer rebut d’autònom/-a

En cas de disposar de personal assalariat, s’ha d’adjuntar:

 • Contracte laboral de la persona que farà la venda
 • Darrer pagament del TC

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a prestar els nostres serveis i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut. Si selecciona el botó o tanca aquest baner autoritza la instal·lació de cookies d’anàlisi per aquest fi. Pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador. + info. a la nostra Política de cookies. Llegir més