• Buscando...

Notícies

L’Ajuntament de Sant Llorenç presenta una modificació puntual del seu planejament urbanístic després de la torrentada en vista a millorar la seguretat

25/10/2019 17:14h
Foto noticia

El projecte podrà ser consultat i s’hi podran fer al·legacions des d’avui i durant 45 dies naturals

El Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar va aprovar el passat dilluns 21 d’octubre la modificació puntual del planejament vigent a conseqüència de la torrentada de l’any passat.

Aquesta modificació, que afecta els nuclis de Sant Llorenç, Son Carrió i s’Illot estarà exposada al públic des d’avui mateix, que ha estat publicada al BOIB, i durant 45 dies naturals.

Tothom qui vulgui la podrà consultar a l’Ajuntament del municipi en horari d’oficina.

Precisament, la modificació consisteix bàsicament en l’augment de la zona de protecció per a poder minvar en un futur els possibles danys a les persones i a la propietat davant catàstrofes naturals similars i forma art de les intervencions que es consideren necessàries i de competència Municipal.

Aquesta estratègia, dirigida a la seguretat, engloba  dos grans blocs o tipus d'actuació. Una de caràcter més urbanístic, que afecta de manera puntual a les Normes Urbanístiques del Planejament Vigent, i una altra de caràcter més arquitectònic, afectant tant a la situació, com a la morfologia de les tipologies edificatòries.

El primer gran bloc d'intervencions es pot dividir en 3 actuacions:

1.- Les encaminades a augmentar l'àrea de protecció, en relació amb els canals d'aigua que discorren per la trama urbana de la població, mitjançant canvis i/o ajustos en la qualificació de les parcel·les. S'augmenten així les zones EL i ELP per afavorir l'escolament i el drenatge natural més controlat, en una situació crítica de desbordament del torrent.

2.- Delimitar les condicions i construccions permeses en aquestes zones, augmentant la zona de protecció i drenatge, així com a les zones contigües amb risc potencial d’inundació.

3.- Dur a terme actuacions puntuals, com l’obertura de noves zones d’evacuació d’aigua en cas d’inundació del nucli urbà, per tal que permetin reduir l’estada d’aigua dins el nucli urbà, per tant, disminuir les cotes d’aigua, cosa que directament es tradueix en disminuir la càrrega i potència de l’escorrentia dins ciutat. Tot això delimitat en zones que presenten risc alt potencial d’inundació i de greus danys en cas de retenció de l’aigua d’escorrentia natural

El segon bloc d'intervencions delimita les Zones de Protecció Hidrogràfica. Aquestes zones s'han denominat, zones PH (Àrea de Protecció Hidrogràfica) i són zones d’especial sensibilitat en cas d’emergència per pluja i per tant es consideren com a àrees d’una major necessitat de control urbanístic.

També es fa necessari un control arquitectònic i morfològic exigint, entre d’altres, l’obligatorietat de creació de terrats en coberta, amb accés directe des de l’interior dels edificis, per a facilitar l’evacuació vertical i segura dels usuaris o residents.

Podeu consultar detalls al següent enllaç: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11068/627877/modificacio-puntual-num-30-de-les-normes-subsidiar

 


 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a prestar els nostres serveis i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut. Si selecciona el botó o tanca aquest baner autoritza la instal·lació de cookies d’anàlisi per aquest fi. Pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador. + info. a la nostra Política de cookies. Llegir més