La Seu electrònica

La seu electrònica és l'adreça electrònica de l'Ajuntament mitjançant la qual els ciutadans poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. D'acord amb això es configura com una oficina virtual de l'Ajuntament a la que es pot accedir a través de la web de l'Ajuntament o directament a través de l'adreça https://seue.santllorenc.es.

 

És titularitat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb domicili a la plaça de l'Ajuntament, número 1 de Sant Llorenç des Cardassar i amb CIF número P-0705100F, la qual garanteix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a tramés de la mateixa. La seva gestió i administració corresponen a la Secretaria de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardasssar, que podrà delegar la seva administració en els serveis o unitats responsables per raó de la matèria.

Contacte

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar | Noves Tecnologies
C/ Major, 45
07530 Sant Llorenç des Cardassar
novestecnologies@santllorenc.cat

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més