Avís legal

Nota legal i condicions d'us de la web

Índex de continguts

 

Introducció

L'accés a les Web’s oficials de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, li atribueix la condició d'USUARI i implica l'acceptació plena i sense reserva, des d'aquest accés i/o ús, de la present nota legal i de la política de privacitat en la seva última versió. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d'aquests documents, abans d'utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada vegada que accedeixi a ell, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar a qualsevol moment part d'aquestes condicions.

El sol accés a aquesta Web no suposa en cap cas l'existència d'una relació comercial entre l'usuari i la web.

Tornar a l'índex


Titular de la web

A l'efecte del previst per l'art. 10 de la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d'aquesta Web:

Titular de la Web: AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR (l’Ajuntament,   d’ara endavant)

Domicili: Plaça Ajuntament, 1, s/n, 07530 Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears)

C.I.F. P0705100F

A més del domicili, es posa a disposició dels usuaris els següents canals per dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions: ajuntament@santllorenc.cat

 

Tornar a l'índex


Condicions d'ús

1. Introducció. L’Ajuntament ofereix en aquesta web informació d’interès general del municipi de Sant Llorenç des Cardassar i, especialment, informació i gestions pròpies de l'organització municipal. La informació facilitada és la vigent en el moment de la seva publicació. Accedint i utilitzant aquesta web, vostè acorda obligar-se a les condicions que a continuació s'exposen, per la qual cosa se li recomana que llegeixi acuradament aquesta secció abans d'iniciar la seva navegació.

2. Obligacions dels Usuaris. Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta Web de forma lícita, d'acord amb el que es disposa en les presents condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de l’Ajuntament o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet igualment a:

 • No incórrer en activitats il·legals o contràries a l'ordre públic o a la bona fe;
 • No utilitzar les dades publicades a la Web per a l'enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).
 • No introduir o difondre en la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors;
 • No realitzar accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual l’Ajuntament o de tercers;
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Ajuntament, dels seus proveïdors o de terceres persones;
 • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'aquesta Web.

3. Exclusió de responsabilitat. Aquesta Web es proporciona “tal com està” i el seu ús es realitza sota el propi risc de l'Usuari, per la qual cosa, ni l’Ajuntament, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l'ús de la Web, excloent expressament l’Ajuntament, en tota la mesura prevista per la Llei, qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.

L’Ajuntament no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la Web, si bé realitzarà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. En ocasions, podran produir-se interrupcions pel temps que resulti necessari per a la realització de les corresponents operacions de manteniment.

L’Ajuntament no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a la citada entitat; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al Programari o Maquinari dels Usuaris. Tampoc garanteix l'absència de virus, malwares, troyans o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari per aquest motiu. D'igual manera, l’Ajuntament no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del seu control.

Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització dels continguts de la Web, ni per les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta Web proporcionats pels propis Usuaris o altres tercers. L’Ajuntament no assumeix obligació ni responsabilitat alguna respecte d'aquells serveis que no presti directament.

4. Publicacions oficials. La informació administrativa facilitada mitjançant internet no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, l'edició impresa de les quals és l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

La informació disponible en aquest portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest portal i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és la única legalment vàlida.

5. Enllaços externs. En cap cas l’Ajuntament assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervíncles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

6. Denegació d'accés i cancel·lació dels comptes. l’Ajuntament es reserva el dret de denegar l'accés a la Web, així com a suspendre o cancel·lar els comptes a aquells Usuaris que incompleixin les presents condicions; en cas de problemes tècnics o de seguretat imprevists; d'inactivitat del compte durant un temps significatiu; o en compliment d'un requeriment i/o d'una ordre policial, judicial o administrativa.

7. Publicació de comentaris. La utilització de les funcionalitats participatives que es facin disponibles a la Web es realitzarà sota la pròpia responsabilitat dels Usuaris. Atenent al previst per l'art. 16.1 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’Ajuntament no es fa responsable per la informació emmagatzemada a petició dels usuaris i en particular respecte a les opinions expressades, ni tampoc de l'exactitud, qualitat, fiabilitat i correcció de la informació que els usuaris incorporin. l’Ajuntament es reserva el dret a retirar o a no publicar tots aquells comentaris i aportacions que incompleixin amb les presents condicions d'ús i especialment els que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats.

8. Tractament de dades personals. Els Usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l'abast i en els termes que s'indiquen en la nostra política de privadesa, la qual està disponible en la home page de la Web, quedant així mateix aquesta política incorporada a les presents condicions per referència. En aquesta política, els Usuaris trobaran informació sobre la manera d'exercitar els seus drets d'accés, supressió, limitació i rectificació de la seva informació personal, així com el d'oposició al seu tractament i portabilitat.

9. Propietat intel·lectual i drets d'autor. Sense perjudici dels continguts proporcionats pels propis Usuaris o sobre els quals tercers ostentessin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la Web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ella continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de l’Ajuntament, a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma, i, especialment els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conforme al previst per la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l’Ajuntament o, si escau, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d'autor sobre els continguts afectats. No obstant, l'usuari de la web podrà visualitzar els elements d'aquesta Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d'aquesta web, pretenguin establir un enllaç la web, hauran de garantir que únicament permet l'accés a aquesta Web o servei però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

10. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula de les presents condicions d'ús sigui declarada nul·la, només afectarà a aquesta disposició o a aquella part que així hagi estat declarada, subsistint les condicions en tot la resta i tenint-se aquesta disposició, o la part afectada, per no posada.

11. Acceptació. L'accés a la Web i la seva utilització impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions d'ús són expressament acceptades per vostè.

12. Llei i jurisdicció aplicables. La present web es regirà per la llei espanyola en cas de controvèrsia que pogués derivar-se de la seva utilització o dels serveis que en ella s’hi vinculen.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia dirigida als consumidors, podent aquests accedir-hi mitjançant el següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage

Tornar a l'índex


Condicions d'ús del servei de pagament electrònic

A continuació es descriuen les condicions i termes d'ús del servei de pagament electrònic (en endavant SPE) oferit per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

 • L'SPE és un servei complementari però independent de la Seu Electrònica de l'Ajuntament i com a tal es presta des d'una adreça electrònica aliena a l'Ajuntament i com a tal no allotjada baix l'adreça de la seu electrònica de l'Ajuntament. Alhora d'utilitzar el SPE s'obrirà una nova pestanya en el navegador.
 • L'SPE és un servei gestionat i mantingut per RedSys. RedSys proporciona als ciutadans, a les administracions públiques i a les entitats financeres un mecanisme comú, normalitzat i segur, el qual permet el pagament de tributs i taxes mitjançant Internet amb totes les garanties jurídiques, intercanviant informació mitjançant protocols segurs.
 • L'Ajuntament disposa d'una sèrie d'entitats financeres colaboradores amb les quals es permet realitzar els pagaments mitjançant el SPE. Al llarg del procés de pagament es mostraran les modalitats de pagaments admitides per l'entitat financera colaboradora per tal de que el ciutadà seleccioni la modalitat que desitja utilitzar per a realitzar el pagament.
 • Al llarg del procés de pagament és molt important no tancar la pestanya que s'haurà obert específicament pel SPE ni pitjar cap dels botons de navegació del navegador. Únicament i al finalitzar el procés de pagament, s'haurà de pitjar el botó SORTIR, el qual ens retornarà a la seu electrònica de l'Ajuntament mostrant-nos un missatge de confirmació de que el pagament ha estat realitzat correctament.
 • Protecció de dades: Utilitzant l'SPE s'autoritza a que la entitat financera accedeixi a les dades de caràcter personal inclosos dins l'ordre de pagament.
 • Queda expressament prohibit l'ús de l'SPE amb finalitats ilícites o que d'alguna manera lisionin bens o interessos de l'Ajuntament o de tercers, o que de qualsevol manera, facin malbé, inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de l'Ajuntament o de tercers. 
 • Aceptació i condicions del servei:
  • L'SPE és un servei compartit, gestionat i mantingut per RedSys que ofereix, a qualsevol entitat, un canal per al pagament electrònic de qualsevol producte o servei ofert per l'entitat.
  • El pagament es podrà realitzar mitjançant càrrec a una targeta bancaria de les admeses pel sistema: VISA, MasterCard, American Express, VISA Electron, Maestro, 4B.
 • Política de devolució:
  • Per a qualsevol reclamació de devolució del pagament s'haurà de posar-se en contacte amb l'Ajuntament mitjançant la seu electrònica o bé personant-se a qualsevol de les oficines d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament. Una vegada comprovada la cancelació, es retornaran els doblers al compte bancari que s'indiqui mitjançant transferència bancaria.

Tornar a l'índex

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més