• Buscando...

Arxiu Municipal

Reproducció de documents

Per a obtenir còpies de documentació de l’Arxiu, cal fer una sol·licitud mitjançant instància genèrica a l’Ajuntament indicant, a més de les dades genèriques de la sol·licitud, la documentació concreta de la qual se’n vol una reproducció, amb el màxim d’informació possible referent a aquesta (ex: número d’expedient, emplaçament de l’activitat o obra sobre la que es vol la documentació, etc.), tot amb plena subjecció a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern així com a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. El format preferent d’expedició de les reproduccions serà l’electrònic. En cas que es vulgui la documentació en un altre format diferent a l’electrònic, caldrà especificar-ho en la sol·licitud. Finalment, caldrà abonar les taxes establertes quan calgui. Es pot consultar l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per expedició de documents administratius.

L’accés a la informació podrà ser limitada (a través de dissociació de dades personals o concedint només accés parcial) en els casos que es recullen en els articles 14 a 16 de la Llei 19/2013. A més també es podrà limitar quan aquesta es trobi en mal estat de conservació o pendent de tractament arxivístic.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a prestar els nostres serveis i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut. Si selecciona el botó o tanca aquest baner autoritza la instal·lació de cookies d’anàlisi per aquest fi. Pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador. + info. a la nostra Política de cookies. Llegir més