• Buscando...

Notícies

Nova convocatòria de SOIB Jove: Qualificats Entitats Locals 2024

18/04/2024 14:20h
Foto noticia

Des del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i amb el finançament SEPE per mitjà de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, s'ha obert una nova convocatòria de SOIB Jove: Qualificats Entitats Locals 2024.
L'objectiu d'aquest programa és que es pugui contractar persones joves perquè millorin la seva ocupabilitat amb l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement i, d'aquesta manera, millorar-ne les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral.
S’ofereixen una gran diversitat de llocs de feina qualificada per prestar un servei o dur a terme una obra d’interès general dins els ens locals de l’administració pública de les Illes Balears (corporacions locals, consells insulars, mancomunitats i entitats locals menors), així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades.
Els contractes de feina que es formalitzaran seran contractes formatius per a l'obtenció de la pràctica professional adequada als estudis o formació cursada i tendran una duració de 12 mesos.

 

REQUISITS PER PARTICIPAR EN AQUEST PROGRAMA:

1. Persones joves desocupades de més de 18 anys i menys de 30. Inscrites en el SOIB com a demandants d’ocupació. Si no hi estàs, demana cita ja per a demandes!

2. Disposar d’una titulació universitària o de formació professional de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional (equivalents als certificats de professionalitat de nivell 3, d’acord amb la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny ) així com les que tenguin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius, que habilitin per a l’exercici professional finalitzat dins els 3 anys (o 5 anys, quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat) anteriors a l’inici del contracte.

3. Reunir els requisits per formalitzar un contracte de formació per a la pràctica professional segons article 11.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, atenent el punt 11.3 del reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

 

OBSERVACIONS:

• Les persones amb un contracte fix discontinu en període d’inactivitat no tenen la consideració de persones desocupades. No obstant això, podran participar en la selecció però en cas de ser seleccionades hauran d’acreditar l’extinció de la relació laboral abans de ser contractades.
• Les persones seleccionades per a ser contractades en aquest programa hauran de complir TOTS els requisits en el moment de la contractació.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a prestar els nostres serveis i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut. Si selecciona el botó o tanca aquest baner autoritza la instal·lació de cookies d’anàlisi per aquest fi. Pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador. + info. a la nostra Política de cookies. Llegir més