• Buscando...

Notícies

L’Ajuntament inicia un concurs públic per adquirir terrenys rústics per a infraestructures municipals

29/11/2015 00:00h

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ha iniciat els procediments per a l’adquisició de terrenys rústics situats en els voltants del nucli urbà de Sant Llorenç. L’objectiu del Consistori és destinar-los a infraestructures municipals i ubicar-hi, de forma ocasional, aparcaments públics o bé fer-hi esdeveniments culturals o esportius, fires o mercats.

Aquests terrenys han de tenir les següents característiques:

  • Tenir la qualificació de sòl no urbanitzable (rústic).
  • Estar dins un radi de 350 metres amb el centre de l’Església.
  • Tenir una superfície mínima de 4.000 m2 i màxima de 7.000 m2.
  • El preu màxim per a m2 serà de 13,50 euros i l’import màxim per a la totalitat dels terrenys serà de 94.500 euros.

L’adquisició dels terrenys es durà a terme mitjançant concurs públic. Podran presentar ofertes les persones natural o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicions de contractar, per si soles o de manera conjunta.

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual totes les actuacions seran objecte de publicitat mitjançant el perfil del contractista de l’Ajuntament de Sant Llorenç.

Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar en horari d’atenció al públic, dins el termini de quinze dies naturals comptat a partir del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a prestar els nostres serveis i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut. Si selecciona el botó o tanca aquest baner autoritza la instal·lació de cookies d’anàlisi per aquest fi. Pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador. + info. a la nostra Política de cookies. Llegir més