• Buscando...

Notícies

L'Ajuntament de Sant Llorenç aprova un pressupost de 17 milions d'euros per a l'exercici del 2016

02/12/2015 00:00h

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ha aprovat en el ple extraordinari de dia 1 de desembre de 2015 un pressuposts per a l’any 2016 de 17.062.007,27 euros, un 5,17% més que en l’exercici anterior, amb els vots a favor de l’equip de govern (GISCa, PSIP-PSOE i PSM-EN), el vot en contra del PP i l’absència del regidor del Pi.

La gestió econòmica de l’equip de govern ha permès suprimir el deute municipal a zero i és per això que l’Ajuntament ha pogut destinar 1.579.694,66 euros de recursos propis a inversions, el major import de la història del Consistori de Sant Llorenç des Cardassar. En total el capítol de les inversions -les inversions totals previstes directament per l’Ajuntament o mitjançant l’empresa municipal- suma 2.735.876,14 euros.

El fet d’haver amortitzat el deute municipal ha permès a l’Ajuntament poder disposar dels recursos suficients per atendre tot un seguit d’inversions bàsiques per el futur del municipi, principalment la reforma de l’Estació Depuradora d’aigües Residuals de Sa Coma. La remodelació de l’EDAR, que té un cost total de 5.069.875,29 euros es finança amb una subvenció del Govern de les Illes Balears. Les dificultats econòmiques de la CAIB han fet que aquesta subvenció es materialitza en un pla plurianual a 10 anys, obligant al nostre Ajuntament a realitzar un important esforç econòmic per avançar el finançament. Així pel proper any es destinen 1.932.876,14 euros a aquest concepte, dels quals 388.181,48 euros són aportats per la CAIB i 1.544.694,66 euros són avançats per l’Ajuntament.

També es preveuen altres importants inversions com són:

  • 250.000 euros en inversions per a l’ampliació i el manteniment de les infraestructures de recollida d’aigües residuals.
  • 100.000 euros en inversions de millora de les estacions impulsores d’aigües residuals.
  • 50.000 euros en l’ampliació de la biblioteca de Sa Coma.
  • 35.000 euros en inversions de promoció turística.

 

PRESSUPOST 2016

a1) Estat de despeses.

     
       

Capítol 

Import 2016

%

Import 2015

Capítol 1.  Personal

4.878.568,03

2,01%

4.782.352,04

Capítol 2. Compres de bens i serveis

3.166.153,13

4,11%

3.041.053,13

Capítol 3.  Despeses financeres

185,09

-99,80%

93.900,00

Capítol 4.  Transferències corrents

5.194.899,10

-14,03%

6.042.894,83

Capítol 6.  Inversions

418.000,00

38,41%

302.000,00

Capítol 7.  Transferències de Capital

1.929.694,66

167,64%

721.000,00

capítol 8. Actius financers

10.000,00

0,00%

10.000,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

-100,00%

1.030.500,00

TOTAL DESPESES

15.597.500,00

-2,66%

16.023.700,00

       
       

a2) Estat d'ingressos.

     
       

Capítol

Import 2016

%

Import 2015

Capítol 1.  Imposts directes

8.670.000,00

-0,34%

8.700.000,00

Capítol 2.  Imposts indirectes

452.000,00

0,00%

452.000,00

Capítol 3.  Taxes i altres ingressos

3.992.500,00

0,06%

3.990.100,00

Capítol 4. Transferències corrents

1.927.000,00

-13,92%

2.238.500,00

Capítol 5.  Ingressos patrimonials

556.000,00

-2,13%

568.100,00

Capítol 6. Alienació inversions reals

0,00

0,00%

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

0,00

-100,00%

75.000,00

Capítol 8. Actius financers

0,00

0,00%

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

0,00%

0,00

TOTAL INGRESSOS

15.597.500,00

-2,66%

16.023.700,00

       
       

E) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l'Empresa Municipal Bellver S.A:

       

b1) Estat de despeses.

     
       
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a prestar els nostres serveis i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut. Si selecciona el botó o tanca aquest baner autoritza la instal·lació de cookies d’anàlisi per aquest fi. Pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador. + info. a la nostra Política de cookies. Llegir més